REGELS & ALGEMENE VOORWAARDEN

Regels


We hopen dat je/jullie je thuis voelt/voelen in ons huisje en dat een ieder het Tuinhuis behandelt alsof het zijn/haar eigen huis is. Maar om zeker te weten dat we hierover geen discussie krijgen hier een aantal van onze regels.


Sleutel

U ontvangt bij het inchecken één sleutel voor het Tuinhuis en één sleutel voor de tuinpoort. Bij verlies brengen wij €100,- in rekening (voor een vervangende sleutel). U dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van de deuren en ramen tijdens uw verblijf.

 

Locatie

Het Tuinhuis ligt achter de voormalig dokterswoning aan de Amstel. U heeft een eigen opgang met een eigen overdekt ruim terras van ±20m2. U maakt geen gebruik van de tuin en de terrassen van de bewoners.

 

Parkeren

Tijdens uw verblijf kunt u gratis parkeren aan de Wilhelminakade. Uw fietsen kunnen overdekt en op eigen terrein bij het Tuinhuis staan. Parkeren is voor eigen risico en Tuinhuis aan de Amstel is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade.

 

Wifi

In ons Tuinhuis is gratis wifi aanwezig.

 

Huisdieren

Wij zijn gek op dieren, maar i.v.m. de hygiëne zijn huisdieren niet toegestaan in het Tuinhuis.

 

Gourmetten

Gourmetten, Pizzerette, plaatgrillen en frituren zijn niet toegestaan in het Tuinhuis. Dit i.v.m. eventuele aanslag op de muren en meubels. De geur blijft te lang hangen voor de volgende gasten. Wij hopen dat u begrip hiervoor heeft.

 

BBQ’en

BBQ’en is niet toegestaan.

 

Afval

Wij vragen u het afval te scheiden. Er is een grote vuilnisbak voor restafval. Plastic graag apart in een bak net als leeg glas en papier. Wij ruimen dit voor u op.

 

Bezoek ontvangen

U mag bezoek ontvangen, mits u ons inlicht van tevoren. In geval van nood moeten wij namelijk weten wie er aanwezig zijn in ons Tuinhuis. Het Tuinhuis is geschikt voor een maximale bezetting van 2 personen. Het is niet toegestaan om met meer dan 2 personen in het Tuinhuis te overnachten. Er zijn geen feestjes toegestaan.

 

Geluid

Het Tuinhuis is gelegen in de nabijheid van andere woningen. Wij verzoeken u vriendelijk om geen overlast te veroorzaken en uw muziek en/of elk ander geluid op kamersterkte af te stemmen zodat er geen geluidsoverlast ontstaat voor onze buren. Van ’s avonds 22:00uur tot 's morgens 8:00uur dient het stil te zijn!

 

Hygiëne

Het is niet toegestaan om het bed zonder hoeslaken te beslapen. Het is niet toegestaan om het dekbed en de kussen zonder hoezen te beslapen. U maakt gebruik van het beddengoed van het Tuinhuis, eigen beddengoed is niet toegestaan.

 

Schade

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Meld u het ons als er iets gebroken of stuk is zodat we zaken kunnen vervangen of eventueel de verzekering in kunnen schakelen. Vaak is het eenvoudig op te lossen.

 

Roken

Er mag niet gerookt worden in het Tuinhuis en op ons terrein, dit is rookvrij.

 

Bedden

Uw bed is opgemaakt bij aankomst. Handdoeken zijn voor u aanwezig. Tevens zijn er thee- en keukendoeken.

 

Als u niet in het Tuinhuis bent

Wilt u dan ramen en deuren afsluiten (ook de tuindeur) en geen apparaten (zoals de airconditioning) aan laten staan? Graag de lampen uit.

 

Gebreken in het Tuinhuis

Meld een gebrek z.s.m. bij ons! Wij zullen ons uiterste best doen om dit zo spoedig mogelijk te repareren of te vervangen. Bij normale vragen over het gebruik van zaken in het Tuinhuis, kunt u altijd contact met ons opnemen.


Check-in

De check-in is vanaf 16:00uur, wilt u eerder inchecken kunt u dat altijd even vragen dit is afhankelijk van eerdere reserveringen.

 

Check-uit

De check-uit is 11:00uur. Mocht u later willen uitchecken kan dat in overleg en afhankelijk van eventuele nieuwe reserveringen.

 

Checklist voor het uitchecken

Wij verzoeken u vriendelijk het tuinhuis netjes achter te laten. Geen afwas achterlaten en het afval in de vuilnisbak te doen.


Alcohol, drugs en wapens: Geniet gerust van een heerlijk drankje tijdens uw verblijf. Maar misbruik het niet. Drugs mogen niet gebruikt worden in of bij het Tuinhuis. En wapens… het zal je niet verbazen dat dit ook niet toegestaan is.

 


Algemene voorwaarden

 

Tuinhuis aan de Amstel wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met Tuinhuis aan de Amstel


1.     TOEPASSING

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de accommodatie die worden verhuurd door Tuinhuis aan de Amstel.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ verstaan: de persoon die met Tuinhuis aan de Amstel een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie en/of overige faciliteiten.

Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd gast) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten.

1.3 Van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Tuinhuis aan de Amstel wijst alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

 

2.     RESERVERINGEN

2.1 Tuinhuis aan de Amstel neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 21 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

2.2 Tuinhuis aan de Amstel behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen

2.3 Tussen u en Tuinhuis aan de Amstel komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Tuinhuis aan de Amstel de reservering aan u heeft bevestigd.

2.4 De overeenkomst betreft huur van accommodatie en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

 

3.     WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

3.1 Als u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Tuinhuis aan de Amstel niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Tuinhuis aan de Amstel om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Tuinhuis aan de Amstel uw wijzigingen accepteert, zal Tuinhuis aan de Amstel mogelijk wijzigings-kosten bij u in rekening brengen.

 

4.     IN-DE-PLAATSSTELLING

4.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij anders is overeengekomen met Tuinhuis aan de Amstel.

4.2 Indien u en Tuinhuis aan de Amstel zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Tuinhuis aan de Amstel voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

 

5.     PRIJZEN

5.1 U bent aan Tuinhuis aan de Amstel verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de bevestiging van de reservering.

5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt als de bevestiging van de reservering door Tuinhuis aan de Amstel is verzonden

5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.4 Tuinhuis aan de Amstel heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wettelijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder, maar niet beperkt tot BTW, toeristenbelasting, assurantiebelasting) waar Tuinhuis aan de Amstel geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen.

 

6.     EXTRA KOSTEN

6.1 U/de huurder is behalve de huurprijs ook toeristenbelasting verschuldigd.

6.2 De bijdrage toeristenbelasting wordt vastgesteld door de betreffende gemeente van de vestigingsplaats van Tuinhuis aan de Amstel. U/de huurder bent aan Tuinhuis aan de Amstel te allen tijde het door de betreffende gemeente vastgestelde en geldende tarief aan toeristenbelasting verschuldigd.

 

7.     BETALINGEN

7.1 Betalingen dienen voor aankomst per bankoverschrijving te zijn voldaan of bij incheck cash of per betaalverzoek aan Tuinhuis aan de Amstel te worden voldaan.

 

  8. AANKOMST EN VERTREK

8.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst tenzij anders vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 16:00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek tenzij anders vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 11:00 uur verlaten te zijn.

8.2 Indien het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door Tuinhuis aan de Amstel. Als u een reisverzekering heeft afgesloten en u voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt u een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij.

 

9.     REGLEMENTEN

9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door Tuinhuis aan de Amstel vastgestelde regels, vastgelegd in onze huisregels. Deze regels kunt u nalezen in de informatiemap in uw accommodatie.

9.2 Volgens, in overeenstemming met de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Als de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan Tuinhuis aan de Amstel besluiten de gasten niet onder te brengen.

9.3 De accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen (2) dat op de website van Tuinhuis aan de Amstel voor de accommodatie staat vermeld.

9.4 Tuinhuis aan de Amstel behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de accommodatie.

9.5 Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.

9.6 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, keuken, koelkast schoonmaken, afval in de containers plaatsen).

9.7 De huurder en gebruikers zijn verplicht om bij de accommodatie bedlinnen te gebruiken van Tuinhuis aan de Amstel.

9.8 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, en/of bij Reglementen het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft Tuinhuis aan de Amstel het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

9.9 Indien Tuinhuis aan de Amstel ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van de accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is Tuinhuis aan de Amstel gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.

 

10.   HUISDIEREN

10.1 Huisdieren zijn niet toegestaan in het Tuinhuis.

 

11.   GEBRUIK ACCOMMODATIE; INVENTARIS

11.1 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie, gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige apparatuur.

11.2 Daarnaast zijn de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Tuinhuis aan de Amstel en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

 

12.   INTERNETGEBRUIK

12.1 Tuinhuis aan de Amstel biedt de huurder toegang tot het internet aan via een Wifi netwerk.

12.2 De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet en ook de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem. 

12.3 Tuinhuis aan de Amstel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.

12.4 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en de wettelijke regels te respecteren. Hij zal zich onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan Tuinhuis aan de Amstel in de breedste zin van het woord. De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zullen zich onthouden van het bezoeken van internetwebsites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van Tuinhuis aan de Amstel als aanbieder van een accommodatie.

12.5 Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, heeft Tuinhuis aan de Amstel het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.

12.6 De huurder vrijwaart Tuinhuis aan de Amstel tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Tuinhuis aan de Amstel zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aansprak gegrond is op het gebruik dat door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, van internet is gemaakt.

 

13.   ANNULERINGSKOSTEN

13.1 Als een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. 

13.2 U kunt zich tegen annuleringsrisico’s verzekeren door zelf tegelijk met uw reservering een annuleringsverzekering af te sluiten.

13.3 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. In dat geval bent u het volledige totaalbedrag verschuldigd.

13.4 De gast kan gratis annuleren tot 7 dagen voor aankomst. De gast betaald de totaalprijs van de reservering als zij/hij annuleert binnen 6 dagen voor aankomst.

 

14.   OVERMACHT EN WIJZIGING

14.1 In het geval Tuinhuis aan de Amstel al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, kan Tuinhuis aan de Amstel binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).

14.2 Overmacht aan de zijde van Tuinhuis aan de Amstel bestaat als de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Tuinhuis aan de Amstel, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

14.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Als u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Tuinhuis aan de Amstel het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het al betaalde deel van) de huursom. Tuinhuis aan de Amstel zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

 

15.   OPZEGGING

15.1 Tuinhuis aan de Amstel heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, als bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/ of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

 

16.   AANSPRAKELIJKHEID

16.1 Tuinhuis aan de Amstel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van onze appartementen en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of andere faciliteiten van Tuinhuis aan de Amstel, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Tuinhuis aan de Amstel.

16.2 Tuinhuis aan de Amstel is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

16.3 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van Tuinhuis aan de Amstel ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het appartement of op het terrein van Tuinhuis aan de Amstel bevinden.

16.4 U vrijwaart Tuinhuis aan de Amstel voor alle aanspraken aan schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het terrein of in het appartement bevinden.

16.5 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

 

17.   KLACHTEN

17.1 Ondanks de zorg en de inspanning van Tuinhuis aan de Amstel kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij de eigenaar, Richard en/of Floor Booter, van uw verblijf te melden. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld.

 

18.   TOEPASSELIJK RECHT

18.1 Op de overeenkomst tussen u en Tuinhuis aan de Amstel is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

19.   REISDOCUMENTEN

19.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Tuinhuis aan de Amstel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

 

20.   PRIVACY

20.1 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie.

20.2 Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. U heeft het recht om ons te verzoeken, u mede te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.

20.3 Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.